سنگر محله

هفته نامه تربیتی-مسجدی
آخرین شماره‌های نشریه
 • ۹۵/۰۷/۲۸
 • ۹۵/۰۷/۲۰
 • ۹۵/۰۷/۱۴
 • ۹۵/۰۷/۰۷
آخرین نظرات و پیامک‌ها

 • ۰
 • ۰

عربستان را بزرگ نکنید!

نهی از منکرهای اقتصادی

عاقبت تکیه به بیگانه

آدم هنرمند خوبی‌های مردم را می‌بیند 

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

 از درس مذاکره کربلا تا عنایات برجام

کارت سوخت، سوخت!

دشمن در لباس خودی!

صبر و حوصله در کارهای فرهنگی

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

گردش‌گری به چه قیمت؟

کاپیتولاسیون؛ سند بردگی ملت

خودزنی در عزاداری

خشک و تر 

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

درگوشی‌های منسوب به رهبری

وقتی مردمی نامحرم باشند

لایحه ضد اسلامی انجمن‌های ایالتی و ولایتی

در جستجوی شهادت

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

پروژه موفق بی‌اعتمادسازی

به جوان ایرانی اعتماد کن

مراسم قمه‌زنی

مگر جوانان اهواز مرده‌اند؟!

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

روی سیاه زغال

گزند شجره ملعونه طاغوت

حدیث بیداری

روز عید یادت نره!

 

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

ارزش‌مندتر از امنیت

مفیدتر کار کنیم

فریب بزرگ آمریکا

دوست داری دوست آمریکا شوی؟

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

خود زنی های ایرانی ها

نان بازویمان را بخوریم

جمعه سیاه 

مربی صبور

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

ما و روسیه، انگلیس و تروریسم

غذا و اقتصاد مقاومتی

الگویی برای همه دولت‌مردان

تبلیغ به روش امام موسی صدر

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

دولت بی معیشت

ماه امام رضا

چشم چرانی به اجناس ممنوع

 • مجید فیضیان