سنگر محله

هفته نامه تربیتی-مسجدی
آخرین شماره‌های نشریه
 • ۹۵/۰۳/۰۵
 • ۹۵/۰۲/۲۹
 • ۹۵/۰۲/۲۲
 • ۹۵/۰۲/۱۵
آخرین نظرات و پیامک‌ها

 • ۰
 • ۰

چه کسی سیلی خورد؟

عمل به قرآن در سخت ترین شرایط

شکایت های امام

جولن های ما ثابت کردند اگر بخواهیم می توانیم

برای طرفداران فوتبال

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

صدا و سیمای ملی یا میلی؟

جوان خوب و بد از نگاه قرآن

چرا ظهور طوع کشیده است؟

فتح و نصر در دست خداست

روز امید

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

جوان خوب و بد از نگاه قرآن

اسفندیار حزب اللهی بود

قدر نمی دانیم

فقط به خاطر یک کلمه

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

ایران پیشرفته، آرزویی دست یافتنی

آرامش، معیار بزرگ دین

تا مرز شهادت

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۱
 • ۰

از کتاب خری تا کتاب خوانی

نمی خرم تا تنبیهش کنم

جرم محبان خمینی

معلم! بیدار شو!

حتما مشتری می شوی

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

مهم‌ترین عناوین این شماره عبارتند از:

چه کسی خلیج را فارس کرد؟

دریغ از یک خوش انصافی

هوای طبقه پایین را داشته باشید

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

مهم‌ترین عناوین این شماره عبارتند از:

رقابت عادلانه نیست

انقلاب فرهنگی دوم

سیاحت شرق

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۱
 • ۰

مهم‌ترین عناوین این شماره عبارتند از:

ترس از منتظری شدن 

توکل بر خدا یا کدخدا؟

نماز سید مرتضی

چه سرزمین خوبی!

میکونوس یادمان نرفته

حساب صدِ امام

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

مهم‌ترین عناوین این شماره عبارتند از:

سهم زندگی ما از اقتصاد مقاومتی 
نماز سید مرتضی
مبارزه به روش صلح و پاسخ علنی آمریکا
ذکر پس از نگاه به نامحرم
نماز ماه جمادی الاخر

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۱
 • ۰

مهم‌ترین عناوین این شماره عبارتند از:

مهم‌ترین ضلع اقتصاد مقاومتی
الله بنده‌سی
فاطمه محبوب‌تر است یا علی ؟
چند مهر بیشتر
بسیج؛ راه حل سوریه

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • بچه مسجدی