سنگر محله

هفته نامه تربیتی-مسجدی
آخرین شماره‌های نشریه
 • ۹۵/۰۴/۰۲
 • ۹۵/۰۳/۲۶
 • ۹۵/۰۳/۱۹
 • ۹۵/۰۳/۱۲
آخرین نظرات و پیامک‌ها

 • ۰
 • ۰

نفتی که بود، نفتی که نیست

رفتار خوارج گونه منافقین

علی (ع) در یک کلام

خودت را در چرتکه بینداز

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

خمینی پاک انقلاب، خمینی آلوده بی بی سی

جنگ نابرابر خدا

رتبه جهانی در اسراف

فتح بدر

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

توطئه توهم توطئه

جهاد کبیر، جهاد اصغر یا جهاد اکبر؟

دام گرگ های در کمین

کارنامک حضرت خدیجه

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

انقلاب توخالی، هرگز!

همیشه می توان شهید شد

عملیات فرمانده کل قوا

15 خرداد نشان داد مردم پشت سر روحانیت اند

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

چه کسی سیلی خورد؟

عمل به قرآن در سخت ترین شرایط

شکایت های امام

جولن های ما ثابت کردند اگر بخواهیم می توانیم

برای طرفداران فوتبال

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

صدا و سیمای ملی یا میلی؟

جوان خوب و بد از نگاه قرآن

چرا ظهور طوع کشیده است؟

فتح و نصر در دست خداست

روز امید

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

جوان خوب و بد از نگاه قرآن

اسفندیار حزب اللهی بود

قدر نمی دانیم

فقط به خاطر یک کلمه

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

ایران پیشرفته، آرزویی دست یافتنی

آرامش، معیار بزرگ دین

تا مرز شهادت

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۱
 • ۰

از کتاب خری تا کتاب خوانی

نمی خرم تا تنبیهش کنم

جرم محبان خمینی

معلم! بیدار شو!

حتما مشتری می شوی

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان
 • ۰
 • ۰

مهم‌ترین عناوین این شماره عبارتند از:

چه کسی خلیج را فارس کرد؟

دریغ از یک خوش انصافی

هوای طبقه پایین را داشته باشید

اگر سنگرمحله رو در مسجدتون منتشر می‌کنید ما رو بی‌خبر نگذارید. نسخه ویرایش شده خودتون رو برامون بفرستید (+) تا در ادامه همین مطلب قرار بگیره.

 • مجید فیضیان